Jondetech

Bolagsstyrning

Här presenterar vi grunderna i vårt styrelsearbete, företagsledning och de principer som styr hur vi fattar beslut, styr vår verksamhet och håller höga standarder för ansvarsskyldighet och transparens.

Senaste mötet

Årsstämma 3 maj 2024

JonDeTech Sensors AB kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2024 den 25 juli 2024. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida och ger en omfattande analys av vårt finansiella resultat och strategiska framsteg under kvartalet.

JonDeTech och Ansal
Niklas

Vår styrelse & ledning

Möt kraften bakom JonDeTech: vår styrelse och ledningsgrupp. Lär känna människorna som leder vårt företag framåt, alla med en unik bakgrund och expertis som bidrar till vår gemensamma framgång.