Jondetech

PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelandesida, skräddarsydd för investerare, kunder eller teknikälskare. Det här avsnittet säkerställer att du är välinformerad om den senaste utvecklingen och milstolpar hos JonDeTech.

JonDeTech Sensors AB (publ) (“JonDeTech” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett distributionsavtal med Semiconic Devices Ltd. (“Semiconic”). Semiconic grundades 2011 och är en ledande och välrenommerad distributör av elektronikkomponenter i Indien och andra länder i Sydasien...
JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra avstämningsdag för sammanläggningen av aktier till den 30 maj 2024 (tidigare kommunicerad avstämningsdag var den 31 maj 2024). Effekten av sammanläggningen kommer att återspeglas i Bolagets aktiekurs från...
På årsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) den 3 maj 2024 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, vilket innebär att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag...
JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett distributionsavtal med det sydkoreanska teknikbolaget Eastel Company Limited (”Eastel”). Eastel är en ledande leverantör av komponenter och moduler till mobiltelefontillverkare, fordonsindustrin samt halvledarindustrin...
Vid årsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ) (“Bolaget”) idag den 3 maj 2024 beslutade aktieägarna om nedan huvudsakliga beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom poströstning. Fastställande...
JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller “Bolaget”) offentliggjorde den 26 april delårsrapporten för det första kvartalet 2024. Bolagets VD Leif Borg kommenterar i en videointervju inledningen av året och berättar om tre prioriterade områden för JonDeTech under kommande kvartal. Intervjun...
JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget ingått ett strategiskt distributionsavtal med det kinesiska modulhuset Shanghai High-Tech Business Consulting Limited ("Shanghai High-Tech"). Avtalet löper initalt över tre år med option på förlängning...
JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget lanserat ett Evaluation Kit (EVK) för Bolagets IR-sensor JIRS40. JIRS40 är en sensor som kan mäta temperatur på avstånd samt användas för närvarodetektion. EVK för JIRS40 är utformat för att ingenjörer...
Första kvartalet 2024 (jämfört med det första kvartalet 2023) "Under det första kvartalet har vi minskat kostnaderna med 21 procent och vår bedömning är att den nya kostnadsstrukturen ska nå fullt genomslag under kommande två kvartal. Samtidigt genomför vi riktade insatserför att vidareutveckla...
JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelade idag att VD Leif Borg har utsett Niklas Kvist till Chief Product Officer (CPO) och medlem i Bolagets ledningsgrupp. Niklas Kvist har gedigen erfarenhet inom både teknik- och komponentmarkanden och har tidigare bland annat varit CTO på Wifog och utvecklingschef...

Prenumerera på det du vill & behöver!

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från JonDeTech!

Prenumerera på våra pressmeddelanden, finansiella rapporter och nyhetsuppdateringar för att få aktuell och insiktsfull information direkt till din inkorg.

Missa inte viktiga meddelanden och detaljerade insikter om vår innovativa sensorteknologi och företagets framsteg.