JonDeTech ingår distributionsavtal med Semiconic Devices

JonDeTech Sensors AB (publ) (“JonDeTech” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett distributionsavtal med Semiconic Devices Ltd. (“Semiconic”). Semiconic grundades 2011 och är en ledande och välrenommerad distributör av elektronikkomponenter i Indien och andra länder i Sydasien.

“Vi är mycket glada över att ha ingått detta strategiska distributionsavtal med Semiconic, vilket öppnar nya dörrar för JonDeTech på den snabbt växande indiska marknaden. Detta samarbete kommer inte bara att stärka vår globala närvaro, utan också möjliggöra för oss att erbjuda våra innovativa sensorteknologier till en bredare kundbas. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Semiconic för att driva teknologisk utveckling och tillväxt i regionen”, säger JonDeTechs vd Leif Borg.

Distributionsavtalet ger Semiconic rätt att distribuera samtliga produkter i JonDeTechs produktportfölj. Avtalet gäller initialt över tre år med option på förlängning.

JonDeTech har i samband med ingåendet av distributionsavtalet levererat ett EVK-J40CL (utvärderingskit) till Semiconic. Utvärderingskitet är avsett att underlätta för Semiconic att integrera JonDeTechs avancerade sensorsystem i olika produkter och projekt. Utvärderingskitet kommer att ge Semiconic och dess kunder möjlighet att utforska och utnyttja de banbrytande fördelarna med JonDeTechs sensorteknologier.

För mer information, vänligen kontakta:
Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, [email protected]

Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Share the Post:

Related Posts