Jondetech

STYRELSE & LEDNING

Möt kraften bakom JonDeTech: vår styrelse och ledningsgrupp. Lär känna människorna som leder vårt företag framåt, alla med en unik bakgrund och expertis som bidrar till vår gemensamma framgång.

Styrelse

jan

Jan Johannesson – Styrelseordförande

Jan Johannesson (född 1969) har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2021.

Utbildning:   Civilingenjör (MSc EE) LTH, EFL:s styrelseprogram.               
Övriga pågående uppdrag:   Fidesmo AB, NordAmps AB, Audiodo AB, Kyrkbackens Hamn AB, NYN Consulting AB.
Tidigare uppdrag:   Fingerprint Cards AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende från större aktieägare:   Ja
Aktieinnehav i bolaget:   949 980 (genom bolaget)
Optionsinnehav i bolaget:   30 000 serie 2021:A , 31 250 serie 2021:B, TO3 886 640 

Bengt

Bengt Lindblad 

Bengt Lindblad (född 1965) har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.
Övriga pågående uppdrag: Alfa Kraft Fonder AB Styrelseledamot/VD, Kostcoachen Sverige AB Styrelseordförande, JEBEL Investment AB Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseledamot, JonDeTech Licensing AB Styrelseledamot, Fastighetsräntefonden Tessin AB Styrelseledamot/VD.
Tidigare uppdrag: Alfa Kraft AB Styrelseledamot, Alfta Kraft Fonder AB Styrelseordförande, Golden Oak Invest AB Styrelseledamot, Alfa Kraft AB VD, Malte Månson Holdong AB (publ) Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseordförande.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 3 671 710 (via företags- och företagsägd kapitalförsäkring).
Optionsinnehav i Bolaget: TO3 2 513 000 (via företags- och företagsägd kapitalförsäkring).

Magnus

Magnus Eneström 

Magnus Eneström (född 1967) har varit verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: KTH, Msc ME.
Övriga pågående uppdrag: Verksam i Topick AB, MAQ AB, Erwator AB, Neque AB, Göransonska skog AB, Broene AB, Mantaray hydrofoils AB och Foundation Albert och Annas minne.
Tidigare uppdrag: Verksamhetschef Berotec AB Stockholm.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende från större ägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 2 209 998
Optionsinnehav i bolaget: TO3 999 999.

Dave

Dave Wu 

Dave Wu (född 1969) har varit aktiv som styrelseledamot i företaget sedan 2020.

Utbildning:   MBA UC Berkeley.
Andra nuvarande uppdrag:    VD, Jiuyou Capital International PTE; Styrelseordförande, Unicorn Capital Group; Styrelseordförande, Asia Perspective.
Tidigare uppdrag:   VD, Jiuyou Capital International PTE; Styrelseordförande, Unicorn Capital Group; Styrelseordförande, Asia Perspective.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Nej
Oberoende från större ägare:  Nej
Aktieinnehav i bolaget: 62 711 643 (genom bolaget)
Teckningsoptionsinnehav i bolaget: TO3 52 211 643 

Karl Lundahl 

Karl Lundahl (född 1977) har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2022.

Utbildning: Anläggningsteknik, kemiteknik, Chalmers.
Övriga pågående uppdrag: VP Product Management and Industrialization, Smoltek Semi AB.
Tidigare uppdrag: JonDeTech Sensors (konsult), Chalmers Industriteknik, Fingerprint Cards AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende från större ägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 0.
Optionsinnehav i bolaget: 0.

Ledningsgrupp

Leif Borg – Verkställande Direktör (VD)

Leif Borg (född 1963) är anställd som VD och verksam i företaget sedan november 2018.

Utbildning: Teknisk ingenjör och Lean production, JMac i Japan.
Tidigare uppdrag: VD på Borg management AB. Head of Printworks, Crane currency AB i Tumba, produktionschef, AstraZeneca i Södertälje.
Aktieinnehav i bolaget: 7 180 302 aktier.
Teckningsoptioner i Bolaget: 315 000 Teckningsoptioner TO3, 25 000 Teckningsoptioner Serie 2022:A (nominellt antal, antal ej omräknat efter emissioner).

Niklas

Niklas Kvist – CPO

Akriv i ledningsgruppen sedan 2024

Utbildning: Civilingenjör, Elektronikdesign, Linköpings Universitet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende från större ägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 109 548
Optionsinnehav i bolaget: 0.

Revisor

Vid årsstämman den 28 juni 2023 beslutades att utse PwC Sweden till JonDeTechs revisor, med Per Andersson som huvudansvarig revisor.