Jondetech

JONDETECH SOM INVESTERING

Här hittar du relevant information om JonDeTechs aktie, inklusive aktuell kursdata, finansiella rapporter och strategiska uppdateringar. Vi är dedikerade till att ge våra aktieägare en tydlig bild av företagets resultat och framtidsutsikter, för att stödja dig i att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Kunskap i världsklass

Efter tretton års forskning besitter JonDeTech världsledande kunnande inom vertikalt konfigurerade nanoteknologiska IR-sensorer i plast. Dagens produkt kan mäta värmestrålning, som kan användas för en rad olika applikationer, bland annat för att göra elektronik och byggnader mer energieffektiva. 

Forskning har påbörjats för att i framtiden kunna utveckla applikationer som ska kunna förlänga batteritiderna genom att generera kraft med till exempel kroppsvärme.

Ny teknik
jamie-street-105287-unsplash.jpg

En stadigt växande framtida marknad

Sensorer används allt mer för olika funktioner inom hemelektronik såväl som i robotar, byggnader, bilar med mera för att till exempel samla in data eller effektivisera energiförbrukningen eller ventilationen.

Sedan ett par år har sensormarknaden vuxit starkt och stabilt. Kraven på sensortillverkare att kunna producera högre volymer med billigare sensorer kommer bara att fortsätta.

Vi ser idag att stora hemelektronikföretag utvecklar applikationer för att optimera batteritiden genom att stänga av skärmen i bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner om ingen individ befinner sig framför den. Gartners prognos vittnar om en stabil marknad för dessa produkter med en produktion på cirka 2,1 miljarder enheter per år fram till 2021.

Strategi och vägen framåt

Ta del av vår strategi som banar väg för framtidens sensorteknologi och för oss närmare vårt mål att förändra hur världen uppfattar och använder avancerade sensorer.

Go to market strategi

JonDeTechs strategi bygger på en synergistisk modell där vi använder strategiska partnerskap, distribution och lokal agentur för att effektivisera vår globala räckvidd och minska operativa kostnader. 

Genom att samarbeta med återförsäljare och integratörer utnyttjar vi deras försäljningskanaler för att bredda vår marknadsandel.   .

Skalbar affärsmodell

JonDeTechs sensorer kan integreras i en bred flora av produkter, inom en rad olika områden. Oavsett om kunderna är modultillverkare eller ODM/OEM-företag så sker tillverkningen genom så kallad fabellös produktion – vilket innebär att själva tillverkningen läggs ut på entreprenad. Vår produktion sker i nära samarbete med några utvalda underleverantörer. Alla delprocesser i produktionen läggs ut på dessa underleverantörer enligt en struktur som säkerställer skyddet av det kritiska kunnande som utgör företagets främsta konkurrensfördel.

Leverantörsmodell & kundsegment

Som leverantör av sensorer ingår JonDeTech i ett större ekosystem av kunder, producenter och leverantörer – där samarbete och partnerskap är nödvändiga komponenter för att skapa värde och affärsmöjligheter för både JonDeTech och slutkonsumenter. Våra kunder, direkta och indirekta, står framför allt

  • Modul- eller komponenttillverkare (globala företag som producerar och levererar sensormoduler eller sensorkomponenter),
  • Kontraktstillverkare (s.k. ODM = Original Design Manufacturers) av hemelektronik och medicinteknik, samt
  • Producenter (så kallade OEM = Original Equipment Manufacturers) som tillverkar och säljer till exempel hemelektronik under egna varumärken.

Partnerskap

JonDeTech har länge arbetat med att etablera partnerskap med företag som kan tillföra värdefullt kunnande. Ett exempel på detta är Varioprint som är en viktig partner i utvecklingen av JIRS30 medan ett bra exempel på samarbetspartners i säljarbete är Ofilm som tidigt verifierade vissa användningsområden för JIRS30.

Exempel på nyligen genomförda samarbeten är den avsiktsförklaring som undertecknades 2022 med sensorföretaget Shanghai Sunshine Technologies Co. om att gemensamt utveckla en prototyp av en applikation för JonDeTechs patenterade “Thermal Painter”, som kan skapa värmebilder i en smartphone och därmed vända mobilen in i en värmekamera.