Jondetech

FINANSIELL KALENDER

Vår finansiella kalender ger en detaljerad översikt över kommande evenemang, evenemang och viktiga datum av intresse för investerare, analytiker och media. 

Kommande händelser

Delårsrapport Q2

JonDeTech Sensors AB kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2024 den 25 juli 2024. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida och ger en omfattande analys av vårt finansiella resultat och strategiska framsteg under kvartalet.

2024-04-26 Delårsrapport Q1 2024

2024-05-03 Årsstämma 2024

2024-07-25 Delårsrapport Q2 2024

2024-10-25 Delårsrapport Q3 2024

2025-02-24 Bokslutskommuniké 2024

115-business-consulting-agency_our_approach-18062023.png

Övriga evenemang

Kommande event uppdateras snart.